baş-ayaq

baş-ayaq
1.
z.
1. Tamamilə, başdanayağa, büsbütün, başdan-ayağa qədər. Kafirə bax! Gör nə bədimandı bu! Dur qaçaq, oğlum, baş-ayaq qandı bu. M. Ə. S..
2. Tərs(əsinə), əksinə, başı ayağına və ayağı başına tərəf. Baş-ayaq yatmaq. Başayaq etmək. Baş-ayaq salmaq. – . . Ümumi yaşayış evindəki balaca otaqda səhər tezdən yuxudan qalxan cavanlar Cəmillə Tahiri bir çarpayıda baş-ayaq yatmış gördülər. M. Hüs.. Baş-ayaq danışmaq (vurmaq) – danışığının nə başı, nə ayağı olmaq, danışığında heç bir məntiq və rabitə olmamaq. <Şeyda:> A kişi, sən baş-ayaq nə üçün danışırsan. A. Ş.. Görürəm sözlərim başayaq vurur; Bəzən quş yerinə dağ-daş uçur- dur. S. V.. Baş-ayaq vurursan, bəs deyil daha? Z. Xəlil. Baş-ayaq eləmək – tərsinə çevirmək, qarışdırmaq.
2.
is. aşp. Kəlləpaça.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərhəm — f. 1) qarmaqarışıq, baş ayaq, alt üst; 2) m. kədərli, kədərlənmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • paçə — f. 1) paça; 2) kəlləpaça, kəllə, baş ayaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sərnigun — f. 1) başıaşağı, alt üst olmuş, çevrilmiş; 2) baş ayaq, tərsinə; 3) m. talesiz, bədbəxt, bəxti dönük …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bələkli — sif. Bələyə sarılmış, bələklənmiş, qundaqlanmış. <Salman> bələkli körpəni yavaşca hər iki əlinin üstünə götürdü. S. R.. Bələkli iki körpə baş ayaq nənnidə yatırdı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dik — 1. sif. Aşağıdan yuxarıya doğru şaquli (düz) vəziyyətdə duran. Dik ağac. Dik nərdivan. Dik divar. 2. sif. Çox yüksək, uca, hündür; sarp. Uzanan dik qayalar, silsilələr; Qara yellər ora dörd yandan əsər. S. V.. Girdmanın igid sərkərdəsi meydanda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zərəfşan — sif. <fars.> klas. şair. Qızıl səpən, qızıl saçan. Tamaşana gəlsin, Rum ilə Misir; Zərəfşan tellərin dörd yana əsir. Aşıq Sərvinaz. Min də desə dürri zərəfşandı bu! Dur qaçaq, oğlum, baş ayaq qandı bu! M. Ə. S.. Neçin afaqi sarmaz şöleyi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Turkisch — Die Turksprachen – auch türkische Sprachen oder Türksprachen – bilden eine in Eurasien weit verbreitete Sprachfamilie von rund 40 relativ eng verwandten Sprachen mit etwa 150 Mio. muttersprachlichen Sprechern (bis zu 180 Mio. mit Zweitsprechern) …   Deutsch Wikipedia

  • Turkische Sprachen — Die Turksprachen – auch türkische Sprachen oder Türksprachen – bilden eine in Eurasien weit verbreitete Sprachfamilie von rund 40 relativ eng verwandten Sprachen mit etwa 150 Mio. muttersprachlichen Sprechern (bis zu 180 Mio. mit Zweitsprechern) …   Deutsch Wikipedia

  • Turksprache — Die Turksprachen – auch türkische Sprachen oder Türksprachen – bilden eine in Eurasien weit verbreitete Sprachfamilie von rund 40 relativ eng verwandten Sprachen mit etwa 150 Mio. muttersprachlichen Sprechern (bis zu 180 Mio. mit Zweitsprechern) …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”